ECSM logo
Svake godine u listopadu obilježava se Europski mjesec kibernetičke sigurnosti. Europski mjesec kibernetičke sigurnosti (ECSM) godišnja je kampanja Europske unije posvećena promicanju kibernetičke sigurnosti među građanima i organizacijama EU-a te pružanju ažuriranih sigurnosnih informacija kroz podizanje svijesti i razmjenu dobrih praksi. Kampanju ECSM koordiniraju Agencija Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA) i Europska komisija, a podupiru je države članice EU-a i stotine partnera iz Europe i šire.

Mjesec kibernetičkoj sigurnosti u fokus stavlja podizanje svijesti o važnosti kibernetičke sigurnosti, osiguravajući da svi pojedinci imaju resurse i znanja koji su im potrebni da budu sigurniji i zaštićeni na internetu.

Fakultet organizacije i informatike pridružuje se inicijativi podizanja svjesnosti pozivanjem renomiranih stručnjaka iz prakse da podijele svoja iskustva, ali i preporuke te na taj način studentima Fakulteta ukažu na moguće prijetnje i ugroze.

  • 23.10.2021. Alen Delić, Chief Information Security Officer @ SpotMe – početak u 9 u virtualnoj sobi
  • 27.10.2021. Biljana Cerin, @ (ISC)2 Board of Directors Member; CEO @Ostendo Consulting – početak 14:15 u virtualnoj sobi
  • 28.10.2021. Sandro Gerić, profesor na Fakultetu organizacije i informatike – početak u 15:30 u virtualnoj sobi 
  • 5.11.2021. Dubravko Kopričanec, Cyber Security at @ INA Grupa - početak 18:30 u virtualnoj sobi
  • 6.11.2021. Marko Trošelj, Senior Advisor at @Croatian Personal Data Protection Agency – početak 11 u virtualnoj sobi
  • 23.11.2021. Mate Matijašević, Chief Security Analyst @ PBZ  početak u 16:30 u virtualnoj sobi

Više o Europskom mjesecu kibernetičke sigurnosti potražite na službenoj stranici ECSM.