usris nastava 2022

Početak nastave

U petak 6. svibnja 2022. godine započela je nastava za 4. generaciju polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava“.

Stručnjaci za informacijsku sigurnost imaju iznimno veliku odgovornost u svakom poduzeću, odgovorni su za uspostavu i održavanje vizije, strategije i konkretnog programa/sustava za zaštitu informacijske imovine poduzeća. Ova struka sama je po sebi izuzetno dinamična i pokriva jako širok spektar znanja i užih specijalizacija za koje je potrebno kontinuirano ulaganje u obrazovanje i stjecanje praktičnih iskustava.

Upisom na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava“ kojeg izvodi Fakultet organizacije i informatike pristupnici će proširiti svoja znanja i vještine potrebne za razumijevanje ugroza i ranjivosti sustava (i njihov utjecaj na poslovanje), ali i načine njihove prevencije i otklanjanja te brzog i efikasnog oporavka sustava nakon identificiranje incidentne situacije.

Studij traje 3 semestra, a završetkom studija stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja sigurnošću i revizijom informacijskih sustava.

Odbor za poslijediplomski studij Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava u sastavu prof.dr.sc. Miroslav Bača i izv.prof.dr.sc. Renata Mekovec zaželio je polaznicima uspjeh u studiranju te stjecanju novih znanja i vještina.