Team member six

Doc. dr. sc. Boris Tomaš

Boris je docent i znanstveni suradnik na Katedri za razvoj informacijskih sustava na Fakultetu organizacije i informatike. Njegova akademska zaduženja na Fakultetu su izvođenje laboratorijskih vježbi na kolegijima: "IOT: Embedded Software Development" i kolegij "Programsko inženjerstvo" te "Energy efficient connected objects".


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Za navedene kolegije je radio na izradi nastavnih materijala dok je na kolegiju Programsko inženjerstvo koautorirao nastavni priručnik. Također, Boris upravlja Internet of Things Laboratorijem. Područja interesa su: razvoj softvera, Internet stvari, mobilni i ugrađeni razvoj, bežično umrežavanje, svjetlosna komunikacija. Tijekom karijere radio je na nekoliko međunarodnih i domaćih komercijalnih i znanstvenih projekata. Za vrijeme doktorskog studija usavršavao se po tri mjeseca na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto u Portugalu (Institut za telekomunikacije) i na National Taiwan University u Mobile and Vehicular Network Laboratory u Tajvanu, tada je bio i pripravnik u Intel-NTU Connected Context Computing Centru. Za svoja akademska i profesionalna postignuća primio je dvije nagrade dekana Fakulteta, nagradu za izvrsnost Rotary, nagradu rektora Sveučilišta.

Nositelj na predmetima: