Team member six

Dr. sc. Hrvoje Očevčić

Hrvoje Očevčić rođen je 2. kolovoza 1977 godine u Vinkovcima gdje živi i radi. Nakon srednje tehničke škole, elektrotehničkog smjera nastavlja obrazovanje na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, smjer elektronika i automatizacija. Dobitnik je Rektorove nagrade za diplomski rad izrađen pod mentorstvom prof.dr.sc. Franje Jovića i naziva „Kvalitativno kodiranje vremensko-prostornih nizova podataka“.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Nakon diplomiranja zapošljava se u tvrtki Dilj d.d. u Vinkovcima gdje radi kao inženjer na održavanju automatiziranih postrojenja i kasnije sistemski inženjer na implementaciji i održavanju informacijskih sustava u sklopu Nexe grupe.

Nakon 5 godina zapošljava se u Slavonskoj banci d.d. Osijek koja je u međuvremenu pripojena većem bankarskom sustavu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. gdje radi prvo kao voditelj sigurnosti informacijskih sustava, a zatim kao viši unutarnji revizor informacijskih sustava i menadžer za upravljanje IT rizicima, sigurnosti i procesima informacijske tehnologije. Trenutno radi kao glavni revizor IKT u Privrednoj banci Zagreb.

Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku radi od 2004. godine kao vanjski suradnik na kolegijima: Električna mjerenja, Informacija i informacijski sustavi, Informacijski sustavi i kodovi, Teorija informacija i Informacijski sustavi i računalne mreže. Od 2012. godine održava nastavno zvanje Predavača na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku.

Poslijediplomski studij završava 2011 obranom rada naziva „Optimizacija VOIP komunikacije na temelju subjektivnog i objektivnog određivanja kvalitete usluge“. Nakon obrane doktorske disertacije „Model procjene vjerojatnosti neželjenog događaja upotrebom Bayesovog teorema“ nastavlja s znanstvenim radom u suradnji s fakultetima FERIT i MEFOS i u obliku predavanja i objavljivanja znanstvenih članaka.

Predavač je na više stručnih međunarodnih konferencija na temu sigurnosti, upravljanja i revizije informacijskih i komunikacijskih sustava.

Objavljeni radovi:

 • Comparison of Hetero and Mono FET and BT Structures, 7th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Niš, Srbija i Crna Gora, 28-30.09.2005
 • QoS Negotiations and Renegotiations for Multimedia Communications, Proceedings of IIS 2005, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems, Varaždin, Hrvatska, 21-23. 09.2005.
 • Quality of Service Management in Multimedia Communications, Proceedings of EUROCON 2005, The International Conference on "Computer as a Tool", Beograd, Srbija i Crna Gora, 21-24.11.2005
 • Adapted E-model and dynamic adjustment of VoIP parameters, ConTEL2011, The 11th International Conference on Telecommunications, Graz, Austria, June 15-17, 2011
 • Optimizacija VoIP komunikacije na temelju subjektivnog i objektivnog određivanja kvalitete usluge / magistarski rad. Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek, 13.04. 2011., 184 str. Voditelj: Žagar, Drago.
 • Application of Program Agents for Optimisation of VoIP Communication, ICCCI 2011, 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence - Technologies and Applications, 21-23 September 2011, Technologies and Applications
  Lecture Notes in Computer Science Volume 6922, 2011, pp 517-526, Gdynia, Poland
 • Agent Based Optimisation of VoIP Communication, LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence (2190-9288) 8065 (2013), XI; 137-154
 • Kvaliteta usluge u VoIP komunikaciji, Elektrotehnički fakultet Osijek, Nastupno  predavanje za nastavno znanje Predavača, 08.11.2011
 • Decision support based on the risk assessment of information systems and Bayesian learning, Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku (1330-3651) 21 (2014), 3; 539-544
 • Development of Users' Information Security Awareness Questionnaire (UISAQ) - Ongoing Work // MIPRO Proceedings. 2014. 1564-1568
 • Istraživanje o povjerljivosti i kvalitete zaporki, Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije (0005-1144) 56 (2015), 1; 69-75
 • The information systems' security level assessment model based on an ontology and evidential reasoning approach, Computers & security (0167-4048) 55 (2015), November 2015; 100-112,

http://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2015.08.004

Stručna predavanja:

 • Uloga procjene rizika u reviziji informacijskih sustava, Hrvatski Institut Internih Revizora, 5. međunarodna konferencija, Sekcija za informacijske sustave, 11.–13. travnja 2013., Zadar (predavanje)
 • Podrška odlučivanju temeljena na procjeni rizika i Bayesovom učenju, Hrvatski Institut Internih Revizora, 6. međunarodna konferencija, Sekcija za informacijske sustave, 10.–12. travnja 2014., Zadar (predavanje)
 • Klasifikacija informacija i revizija minimalnih mjera zaštite, Hrvatski Institut Internih Revizora, 7. međunarodna konferencija, Sekcija za informacijske sustave, 16.–18. travnja 2015., Poreč (predavanje)

Procjena rizika eksternalizacije: još jedan pristup, Hrvatski Institut Internih Revizora, 8. međunarodna konferencija, Sekcija za informacijske sustave, 14.–16. travnja 2016., Poreč (predavanje)

Kontakti predavača: