Team member six

Ivan Kalinić , univ. spec. inf.

Konzultant s jakim tehničkim i upravljačkim iskustvom u definiciji strateških i operativnih planova, upravljanja programima i projektima, upravljanju rizikom i sukladnošću, informacijskom sigurnošću i kvalitetom procesa, IT revizijom i razvojem softvera.
Stečeno veliko znanje o raznim sustavima i konceptima uspostave strategija i poravnanja s poslovnim ciljevima, modelima/ okvirima/dobrim praksama i revizijskim tehnikama.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Edukacija

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike                                                         

Varaždin, Hrvatska

Diplomirani informatičar, dipl. inf. (Master of Arts in Informatics)                                                        

2001. - 2006.

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike                                                         

Varaždin, Hrvatska

Sveučilišni specijalist upravljanja sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, univ. spec. inf.     

2008. - 2011.

(Postgraduate University Specialist in Information Systems Security and Auditing Management)

 

Iskustvo

 

Diverto d.o.o.                                                                                                                                                

Zagreb, Hrvatska

Viši konzultant za informacijsku sigurnost                                                                                                 

2019. – danas

 • Vođenje projekata informacijske sigurnosti, razvoj modela upravljanja sigurnošću, razvoj strateških planova, politika i procedura te analize rizika, provođenje osvješćivanja i edukacija
 • Provjera usklađenosti i razvoj upravljačkih sustava prema standardima i dobrim praksama, uključujući GDPR, NIS, ISO 9001, ISO 27001, TISAX i PCI DSS
 • Testiranje metodama socijalnog inženjeringa

Županijski sud, Vukovar                                                                                                                            

Vukovar, Hrvatska

Stalni sudski vještak za informatiku, intelektualno vlasništvo i sustave kvalitete                               

2018. – danas

 • Prikupljanje i analiza dokaza, provedba računalne forenzike, analiza, evaluacija i dokumentiranje dokaza i činjenica
 • Izvještavanje i izlaganje nalaza vještaka, sudjelovanje u sudskim raspravama i pružanje točnih i neovisnih mišljenja              

IN2 d.o.o                                                                                                                                                      

Zagreb, Hrvatska              

Voditelj osiguranja kvalitete i poboljšanja poslovnih procesa                                                                               

2016. – 2019.

 • Veliki broj konzultantskih aktivnosti u području informacijske sigurnosti i privatnosti podataka za klijente u raznim sektorima (javni, korporativni, zdravstvo)
 • Uspostavljanje, primjena i održavanje procesa nužnih za IN2 sustav upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
 • Savjetovanje i pomoć pri primjeni IN2 sustava upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, promocija svijesti o važnosti ispunjenja zahtjeva kupaca
 • Izvještavanje Uprave o stanju i učinkovitosti svih upravljačkih sustava, suradnja s vanjskim certifikacijskim tijelima

LVP consulting j.d.o.o                                                                                                                                

Zagreb, Hrvatska

Direktor/likvidator                                                                                                                                       

2016.

 • zastupanje i predstavljanje tvrtke u zemlji i inozemstvu, prema trećim osobama, državnim tijelima i institucijama
 • pružanje konzultantskih usluga iz područja informacijske sigurnosti, kvalitete, sukladnosti, korporativnog upravljanja i revizije, sudjelovanje u razvoju, implementaciji i održavanju informacijskih sustava
 • Implementacija ISO 9001:2015 sustava interne kvalitete u Igea d.o.o. (2016): provedba analize usklađenosti procesa naspram norme 9001, dizajn i uspostava internih kontrola.

Apollo Solutions (usluge za Novartis S.R.O)                                                                                      

Prag, Republika Češka           

Manager za upravljanje kvalitetom                                                                                                       

2014. – 2015.

 • Upravljanje kvalitetom, informacijskom sigurnosti, sukladnosti, rizicima, zaštitom privatnosti osobnih podataka. Primjenjivanje i osiguranje sukladnosti naspram ICE projektne metodologije (Novartis) i uspostavljenih okvira za upravljanje informacijskom imovinom (Information Governance Managment), prihvatljivim načinima upotrebe (Acceptable Use Baselines), sigurnosnim osnovicama (Security Baselines), korporativnih politika i procedura, itd.
 • Delegat menadžera za korporativno upravljanje i upravljanje menadžerima kvalitete na izdvojenim lokacijama
 • Upravljanje IT rizicima, provođenje i unaprjeđenje sustava klasifikacije korporativnih informacija, evaluacija i upravljanje sigurnosnim IT rizicima
 • Konzultiranje prvenstveno globalnih komercijalnih i financijskih organizacijskih jedinica i sudjelovanje na SOX relevantnim projektima, te projektima vezanih za digitalne, mobilne i analitičke komercijalne kanale

IGEA d.o.o.                                                                                                                                                     

Zagreb, Hrvatska           

Voditelj projekta                                                                                                                                          

2011. – 2014.

 • Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa (11/2013-11/2014) - IPA projekt sporadičnog preoblikovanja i uspostave digitalne arhive zemljišne knjige u svrhu implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (ILAS)
 • Državna geodetska uprava (9/2013-11/2014) - IPA projekt ILAS - projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije.
 • Ministarstvo pravosuđa RH, Prekršajni sudovi (11/2012 – 11/2013) - Razvoj nadogradnje JCMS sustava, razvoj novih ICMS kompatibilnih modula, obuka ključnih korisnika i predavača.
 • Državna geodetska uprava (2012) - Nove katastarske izmjere i tehnička reambulacija
 • Ministarstvo financija RH, Porezna uprava (2/2012 – 9/2014) - Modernizacija unutarnje i vanjske komunikacije
 • Ministarstvo unutarnjih poslova RH (2010 - 2012 ) - Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom

IGEA d.o.o                                                                                                                                                       

Varaždin, Hrvatska           

Voditelj razvoja, softverski inženjer                                                                                                      

2007. – 2011.

 • Državna geodetska uprava (2009 – 2010) - Nove katastarske izmjere i tehnička reambulacija
 • Državna geodetska uprava (2007 – 2011) - Nadogradnja i održavanje Informacijskog sustava knjižnog dijela katastarskog operata uključujući aplikaciju za Nove izmjere
 • Igea (2009-2010) - Uspostavljanje i upravljanje organizacijskom jedinicom Service Deska  prema ITIL procesima
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (2007 – 2008) - Informacijski sustav obrtnog registra RH
 • IN2 d.o.o. (2008) - Razvoj Service Desk rješenja na Serena Business Mashup platformi koja uključuje Service Desk procese i upravljanje procesima promjena / problema na temelju smjernica ITIL-a

Kvarner Vienna Insurance Group d.d.                                                                                                 

Zagreb, Hrvatska           

IT revizor                                                                                                                                                          

2007. – 2007.

 • Kombinirani proces revizije na lokalnoj razini grupe (Hrvatska) i na međunarodnoj razini u obliku zajedničkog revizije (cijela Europa). Provođenje IT revizije i usklađenosti revizije (ISO 27001, COBIT), izvještavanje rezultata revizije upravnim odborima i odborima menadžera, konzultiranje poslovnih odjela po različitim pitanjima, nadzor akvizicija  različitih usluga, zadužen za komunikaciju s vanjskim revizorima, itd.
 • Sudjelovanje na zajedničkim revizijama za cijelu VIG grupu, konzultiranje poslovnih odjela u pogledu pitanja koja se tiču  implementacije preporuka revizije, usklađivanja zakona i najbolje prakse
 • Razvijanje sučelja za prikupljanje sirovih podataka revizije za kontinuiranu analizu, razvijanje softvera za podršku procesu revizije i izvješćivanja (modul planiranje, modul revizija, modula izvještaj, modul obavijest)

 

Certifikati

 • PMP (Project Management Professional)
 • ISC2 CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
 • ISC2 CISSP-ISSMP (Information Systems Security Management Professional)
 • ISC2 CCSP (Certified Cloud Security Professional)
 • ISACA CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer)
 • ISO/IEC 27001:2013 & ISO/IEC 20000-1:2011 Lead Auditor
 • ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
 • IRCA ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems)
 • ICE Silver Novartis Project Management Methodology
 • Oracle Public Sector Specialist Assessment
Kontakti predavača: