Team member six

Izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić

Ivan Magdalenić je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilište u Zagrebu. Doktorirao je u polju računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i autor je niza znanstvenih i stručnih publikacija. Nositelj je predmeta u području računarstva: Arhitektura računalnih sustava, Operacijski sustavi i Mreže računala.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Sudjelovao je na nizu znanstvenih i stručnih projekta u području elektroničke trgovine i Semantičkog Weba. Član je Nacionalnog vijeće za elektroničko poslovanje, RH; član je Nacionalnog više-dioničkog Foruma za e-račun, član je sektorskog odbora Hrvatske akreditacijske agencije, Sektorski odbor za akreditaciju davatelja usluga certificiranja u području primjene e-potpisa.

Nositelj na predmetima: