Team member six

Dr. sc. Krunoslav Arbanas

Krunoslav Arbanas diplomirao je i doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao konzultant iz područja upravljanja informacijskom sigurnošću i kontinuitetom poslovanja u privatnim tvrtkama te kao osoba zadužena za informacijsku sigurnost u organizacijama iz javnog sektora.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Područja interesa su mu informacijska sigurnost, zaštita privatnosti te ICT vještine i kompetencije. Koautor je jedne knjige i nekoliko znanstvenih članaka. Posjeduje nekoliko međunarodno priznatih certifikata, uključujući CISM, CISA, CRISC i CGEIT.

Znanstvena bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/37779

Kontakti predavača: