Team member six

Prof. dr. sc. Marin Golub

Marin Golub diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju računarstva na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), 1992., 1996. odnosno 2001. godine. Od srpnja 1993. godine radi na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave FER-a. U lipnju 2017. godine izabran je u zvanje redovitog profesora. 


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Područje njegovog interesa pokriva postupke optimiranja algoritmima zasnovanima na evolucijskom računanju, operacijske sustave i sigurnost računalnih sustava. U području sigurnosti bavi se kriptografijom i kriptoanalizom te sustavima upravljanja informacijskom sigurnošću. 
Sudjelovao je na sedam znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i dva Europska COST istraživačka programu projektne suradnje na projektu „Kriptoanaliza sveprisutnih računalnih sustava” i „Pouzdana izrada i uporaba sigurnosnih uređaja” te je voditelj stručnog IRI projekta „Digitalna platforma za zaštitu privatnosti i sprječavanje zlouporaba upravljanjem životnim ciklusom osobnih podataka – AIPD2”. Sudjelovao je 2003. g. u procjeni sigurnosti i pouzdanosti sustava certificiranja u Financijskoj agenciji u Zagrebu.
Objavio je više od 60 radova u časopisima i zbornicima konferencija u području evolucijskog računanja i sigurnosti računalnih sustava. Član je strukovnih udruga IEEE i MIPRO. Sudjeluje kao recenzent u nekoliko znanstvenih časopisa.

Kontakti predavača: