Team member six

Prof. dr. sc. Mario Spremić

Prof. dr. sc. Mario Spremić je redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gostujući profesor na domaćim (FER, FOI) i inozemnim institucijama (Imperial College London, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, La Sapienza Roma, Shanghai University of International Business and Economics, New York University in Prague), znanstvenik i poslovni konzultant.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Diplomirao je na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dipl. inž. matematike), magistrirao (mr. sc.) na poslijediplomskome studiju Informatički menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2002. doktorirao na temu ‘Poslovni modeli u novoj ekonomiji’. Dodatno se obrazovao iz područja svoga rada na MIT Sloan School of Management. Ranije je radio kao programer, sistem analitičar i projektni menadžer.

Dosad je kao autor ili ko-autor napisao 15 knjiga i preko 100 znanstvenih i stručnih članaka, uglavnom iz digitalne transformacije, kibernetičke sigurnosti, IT menadžmenta i IT revizije, što su mu glavna područja rada.

Obzirom na svoje multidisciplinarno obrazovanje (tehnološko i poslovno, menadžersko), znanstvene rezultate, korporativno i projektno iskustvo, vodio je veliki broj komercijalnih projekata uglavnom u području digitalne transformacije poslovanja, IT menadžmenta, cyber rizika i sigurnosti i reviziji informacijskih sustava. Do sada je proveo više od 50 IT revizija i projekata iz cyber sigurnosti i pomagao brojnim kompanijama u gotovo svim industrijama digitalno transformirati poslovanje (popis referenci je na www.efzg.hr/mspremic).

Na Ekonomskom fakultetu Zagreb izvodi nastavu iz mnogih kolegija iz područja IT-a, voditelj je Bachelor Degree in Business studija na engleskome jeziku (www.efzg.hr/bdib), koji je akreditiran prestižnom međunarodnom EPAS akreditacijom, diplomskog studija Masters in Managerial Informatics i specijalističkog poslijediplomskog studija ‘Informatički menadžment’.

Međunarodni je akreditator obrazovnih i sveučilišnih institucija (EPAS, NAKVIS) i specijaliziran je za međunarodne akreditacije visokoškolskih institucija (EPAS, EQUIS, AACSB). Recenzent je radova za WoS, ISI i Scopus indeksirane međunarodne časopise i potpredsjednik je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Član je većeg broja domaćih i međunarodnih institucija iz područja svoga rada. Dobitnik je više znanstvenih nagrada i nositelj međunarodnog CGEIT (Certificate in Governance of Enterprise IT) certifikata.

Nositelj na predmetima:
Kontakti predavača: