Team member six

Doc. dr. sc. Mario Žgela

Mario Žgela je rođen 18.08.1970. godine u Vinkovcima. Od 1994. godine je zaposlen u Hrvatskoj narodnoj banci u Zagrebu gdje 1996. postaje voditelj Odjela za razvoj aplikacijskih sustava. Godine 2003. imenovan je na mjesto izvršnog direktora Sektora za informatičke tehnologije Navedenu dužnost obnaša i danas.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Početkom 2014. je imenovan na mjesto predstavnika Hrvatske narodne banke u Odboru za informacijske tehnologije (Information Technology Committee - ITC) Europskog sustava centralnih banaka (European System of Central Banks - ESCB). ITC je najviše tijelo Europskog sustava centralnih banaka koje se bavi definiranjem strategije IT-a, nadzorom strategijskih projekata i koordinacijom razvojnih i drugih IT aktivnosti u središnjim bankama Europske unije. 
Jedan je od osnivača hrvatske podružnice međunarodne udruge za reviziju i kontrolu informacijskih sustava (Information Systems Audit and Control Association - ISACA), koja je vodeća svjetska strukovna udruga u području upravljanja (governance), revizije i kontrole informacijskih sustava. 
Posjeduje stručne certifikate iz područja upravljanja informacijskom sigurnošću (Certified Information Security Manager - CISM), upravljanja informacijskom tehnologijom (Certified in Governance of Enterprise Information Technology - CGEIT) i upravljanja rizicima u informacijskim sustavima (Certified in Risk and Information Systems Control - CRISC)
Godine 2010. na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorski rad pod naslovom "Development of Methodology for Computer Assisted Information Systems Auditing" ("Razvoj metodike za računalno podržanu reviziju informacijskih sustava").
Godine 2015. je izabran u naslovno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, te je ponovno izabran u isto zvanje 2020. godine.
U znanstvenom i stručnom radu aktivno koristi engleski jezik.

Kontakti predavača: