Team member six

Prof. dr. sc. Neven Vrček

Neven Vrček je istraživač i predavač na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FOI). U razdoblju od 2015. do 2019. godine bio je dekan Fakulteta. Područja njegova interesa su e-poslovanje, e-uprava, razvoj informacijskog društva, mjerenje uspješnosti organizacije i softversko inženjerstvo.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Neven Vrček je istraživač i predavač na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FOI). U razdoblju od 2015. do 2019. godine bio je dekan Fakulteta. Područja njegova interesa su e-poslovanje, e-uprava, razvoj informacijskog društva, mjerenje uspješnosti organizacije i softversko inženjerstvo. Autor je više od osamdeset znanstvenih radova (http://scholar.google.hr/citations?user=z60oM00AAAAAJ) i nekoliko knjiga. Uspješno je mentorirao  petnaest doktoranda te je vodio nekoliko znanstvenih projekata. Pored akademskih projekata, vodio je brojne stručne projekte u područjima njegova interesa, kao što su razvoj nacionalnog okvira interoperabilnosti, izrada strategije e-poslovanja, implementacija uravnotežene ljestvice, razvoj nacionalne infrastrukture za e-račune itd. Član je nekoliko stručnih i akademskih udruženja. U razdoblju od 2005. do 2014. bio je urednik časopisa Journal of Organizational and Information Sciences. Bio je voditelj doktorskog programa Informacijske znanosti na FOI-ju, voditelj poslijediplomskog programa Javna uprava, član revizorskog odbora Hrvatske narodne banke i član znanstvenih odbora nekoliko časopisa i konferencija. Također je predstavnik Savjetodavnog odbora Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike W3C-a.