Team member six

U počecima svoje karijere od 2003. do 2007. godine radio je na poslovima sistemskog inženjeringa i programiranja u . NET okolini. 2007. godine prelazi u A1 Hrvatska (Vipnet) gdje je obnašao niz upravljačkih funkcija povezanih sa IT-em, od 2016. do 2019. godine rukovodio je odjelom Korporativne sigurnosti A1 Hrvatska. Od 2019. godine direktor je Korporativne sigurnosti INA Grupe. Član je Hrvatske udruge menadžera sigurnosti te međunarodnog udruženja ASIS.


Saznajte više o predavaču:
Kontakti predavača: