Team member six

Izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinić

Valentina Kirinić je redovita profesorica (prvi izbor) na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI). Doktorirala je i magistrirala u području informacijskih znanosti, a diplomirala u području informacijskih sustava (informatike), sve na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Njezine teme poučavanja, istraživanja i interesa uključuju upravljanje kvalitetom, kvalitetu softverskog proizvoda / informacijskog sustava, digitalne kompetencije, informacijsku pismenost, IKT u obrazovanju i modele / okvire IKT profesija. Objavljuje znanstvene radove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova konferencija te sudjeluje u više međunarodnih i domaćih projekata. Članica je Povjerenstva za osiguravanje kvalitete FOI-a, Predsjedništva FOI alumni udruge (AMAC-FOI), Programskog odbora konferencije CECIIS te kourednica CECIIS zbornika radova. Članica je Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Upravnog odbora.

Nositelj na predmetima: