Team member six

Prof. dr. sc. Željko Hutinski

Željko Hutinski je profesor emeritus na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj Katedre za informatičke tehnologije i računarstvo u više mandata. Dekan Fakulteta u dva mandata.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Bio je osnivač je i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava. Prvi je na prostorima zapadnog Balkana uveo u obrazovni sustav kolegij Sigurnost i zaštita informacijskog sustava na diplomskoj i doktorskoj razini gdje je bio i mentor više magistarskih radova, doktorskih disertacija i specijalističkih radova. Bio je voditelj više znanstvenih projekata iz područja sigurnosti informacijskih sustava. Kroz veći broj stručnih projekata prenosio je teoretske spoznaje u svakodnevnu praksu poslovnih sustava. Kroz radni vijek razvio je i izvodio nekoliko desetaka kolegija na Fakultetu organizacije i informatike ali i na fakultetima, višim i visokim školama u svim Sveučilištima Hrvatske iz područja primjene i uvođenja informacijskih sustava u poslovne sustave, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava i primjene informatike u obrazovanju.

Nositelj na predmetima: