Team member six

Doc. dr. sc. Zlatko Stapić

Zlatko Stapić je docent i znanstveni suradnik na Katedri za razvoj informacijskih sustava i voditelj Laboratorija za primijenjeno softversko inženjerstvo na Fakultetu organizacije i informatike.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Sunositelj je na kolegijima Programsko inženjerstvo i Analiza i razvoj programa. Zlatko je također voditelj Grupe za razvoj i transfer mobilnih tehnologija. Područja istraživanja uključuju softversko inženjerstvo, pristupe i metodike razvoja softvera, razvoj za mobilne i pametne uređaje te primjenu teorijskih principa u praksi. Bio je voditelj ili suradnik na više od 20 znanstvenih i stručnih projekata, te je objavio više od 50 znanstvenih i stručnih radova. U svom radu na Fakultetu posebnu pozornost usmjerava na suradnju s industrijom te uključivanje studenata u projekte. Dobio je više nagrada za dosadašnji rad i postignuća.

Nositelj na predmetima: