5

ECTS

30 sati

Predavanja

Team member six

Informacijsko ratovanje i računalni kriminal

Status predmeta: Izborni

Saznajte više o predmetu:
Ciljevi predmeta:

Temeljni cilj kolegija jest upoznati  polaznike s informacijskim metodologijama koje se koriste u informacijskom i cyber ratovanju. Realizira se kroz: razumijevanje informacijskih strategija koje se koriste u informacijskom i cyber ratovanju pri kreiranju kako javnog mijenja tako i drugih oblika a s ciljem ostvarivanje određenog nacionalnog, korporativnog ili osobnog interesa; kroz poznavanje metoda i tehnika za osiguranje informcijske superiornosti te analizu i prepoznavanje različitih tipova operacija u informacijskog i cyber ratovanju; te u sintezi i prezentiranju različitih vrsta informacija.

Ishodi učenja:

Na razini programa:

 1. Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/ informacijskom sustavu
 2. Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti
 3. Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti
 4. Analizirati i procijeniti utjecaj različitih čimbenika (tehničkih, organizacijskih, ljudskih, zakonskih) na sigurnosne rizike.
 5. Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera
 6. Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti

Na razini predmeta:

 1. Objasniti značenje informacijskog ratovanja i računalnog kriminala
 2. Usporediti metode i tehnike koje se koriste u informacijskom ratovanju i računalnom kriminalu
 3. Kritički prosuđivati praktične slučajeve računalnog kriminala i sukoba niskog intenziteta
 4. Vrednovati učinke informacijskog ratovanja i računalnog kriminala

Kolegij podržava i doprinosi sljedećim e-kompetencijama prema European
e-Competence okviru:

 • A.7. Technology Trend Monitoring
 • E.1. Forecast Development
 • E.8. Information Security Management
Sadržaj predmeta:

Uvod u informacijsko ratovanje i ciljeve i zadaće informacijskog ratovanja. Informacije i operacije nad informacijama. Informacijska teorija. 
Model informacijskog ratovanja i računalnog kriminala. Metode i tehnike informacijskog ratovanja i računalnog kriminala, propaganda i drugi oblici operacija i njihov utjecaj. Sustavi elektroničkog ratovanja i mrežno orijentirani sustavi elektroničkog ratovanja. Osobine sustava elektroničkog ratovanja. 
Globalni trend informacijskog ratovanja. Od informacijskog do cyber ratovanja i veza sa računalnim kriminalom. 
Manipulacije masama izlaganjem ciljanim vijestima (mikrotargetiranje), prikupljanje i primjena kompromitirajućih informacija. Weaponized information.
Obavještajni podatak i proizvod (eng. intelligence) kao predmet informacijskog ratovanja. Osnovne značajke obavještajnih podataka i proizvoda na strateškoj, operativnoj i taktičkoj razini. Nacionalni i poslovni obavještajni podatci i proizvodi.
Probrane studije slučajeva iz područja informacijskog ratovanja i računalnog kriminala.