5

ECTS

30 sati

Predavanja

Team member six

Sigurnosna pohrana, arhiviranje i repozitoriji podataka

Status predmeta: Izborni

Saznajte više o predmetu:
Ciljevi predmeta:

Cilj predmeta je studente upoznati sa specifičnim aspektima upravljanja elektroničkim zapisima, sigurnosne pohrane podataka, elektroničke istrage te analitike velikih količina podataka u kontekstu elektroničkih zapisa i administracije sustava, te kako ti aspekti utječu na cjeloviti sustav sigurnosti informacijskog sustava. 

Ishodi učenja:

Na razini programa:

 1. Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/ informacijskom sustavu. 
 2. Uspostaviti i primijeniti planove i procedure za osiguranje informacijske imovine, uključujući i planove oporavka, u skladu s međunarodnim normama, zakonskim aktima i iskustvima dobre prakse. 
 3. Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti
 4. Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti. 
 5. Analizirati i procijeniti utjecaj različitih čimbenika (tehničkih, organizacijskih, ljudskih, zakonskih) na sigurnosne rizike.
 6. Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti. 
 7. Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.

Na razini predmeta:

 1. Vrednovati sustav za upravljanje elektroničkim zapisima u konkretnoj organizaciji
 2. Kombinirati različite strategije upravljanja elektroničkim zapisima i sigurnosnom pohranom podataka
 3. Upravljati incidentima u sustavu za upravljanje elektroničkim zapisima te ostvariti povrat podataka
 4. Organizirati proces elektroničke istrage korištenjem odgovarajućih metoda i tehnika upravljanja, identifikacije, očuvanja, prikupljanja, obrade, procjene, analize, produkcije i prezentacije podataka
 5. Predložiti odgovarajuće analize velikih količina podataka za povećanje sigurnosti i prevenciju incidentnih situacija
Sadržaj predmeta:

Sadržaj predavanja


ARHIVIRANJE I UPRAVLJANJE ELEKTRONIČKIM ZAPISIMA - Uvod. Osnove arhiviranja i upravljanja elektroničkim zapisima. Zakonodavni okvir. Standardi i norme. Inventoriji. Taksonomije. Retencija. Metapodaci. Sustavi za upravljanje elektroničkim zapisima. Računalstvo u oblaku i elektronički zapisi. Elektronički zapisi na Internetu i polustrukturirani podaci. Društveni mediji. Strukturirani podaci. Velike količine podataka (BigData). Elektronički zapisi koji predstavljaju komunikaciju (e-mail, drugi komunikacijski mediji). 
SIGURNA POHRANA PODATAKA  - Uvod. Motivacija za sigurnu pohranu podataka. Strategije sigurne pohrane. Cjelovita pohrana. Inkrementalna pohrana. Mediji za sigurnu pohranu. Alati i tehnologije sigurne pohrane. Upravljanje incidentima i povrat podataka. 
E-DISCOVERY - Uvod. Referentni model elektroničke istrage. Upravljanje podacima. Identifikacija. Očuvanje. Prikupljanje. Obrada. Procjena. Analiza. Produkcija. Prezentacija.      
ANALITIKA VELIKIH KOLIČINA PODATAKA - Uvod. Izvori podataka. Prikupljanje i indeksiranje podataka. Analiza statičnih podataka. Analiza dinamičkih podataka u stvarnom vremenu. Nadzor podataka u stvarnom vremenu. Vizualizacija podataka i kreiranje izvještaja.        

Sadržaj laboratorijskih vježbi


Tijekom laboratorijskih vježbi analizirat će se studije slučajeva na konkretnim primjerima, a mogu uključivati uspostavu sustava sigurne pohrane odabranom strategijom u odgovarajućoj tehnologiji, simulaciju incidentne situacije s ponovnom uspostavom sustava i povratom podataka, obradu konkretnog slučaja elektroničke istrage (e-discovery) ili analitiku odabranih velikih izvora podataka vezanih uz elektroničke zapise i sustavsku administraciju konkretnog sustava.