usris upisi
Otvorene su prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij Fakulteta organizacije i informatike - "Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava". Više pročitajte u nastavku.

Moderna ekonomija današnjice treba kvalificirane stručnjake za sigurnost, štoviše stručnjaci za informacijsku sigurnost su trenutno na popisu sedam najtraženijih zaposlenika u svijetu - prioritet postaje zaštita podataka i izmjena/unapređenje trenutnih sigurnosnih praksi. Razvoj interneta stvari, umjetne inteligencije, usluga u oblaku, rad od kuće stvaraju nove prijetnje, ali i mogućnosti inovativnih načina borbe protiv njih.

Iako je potreba za pojačanim sigurnosnim sustavima u svim industrijama dobro poznata, samo 11% tvrtki izvještava o visokom stupnju povjerenja u upravljanje ili odgovor na napad. Stoga poduzeća čiji opstanak na današnjem tržištu ovisi o točnim, pravovremeno raspoloživim i primjereno zaštićenim informacijama, ulaganjem u stručnjake za informacijsku sigurnost zapravo ulažu u sigurnost svog poslovanja.

„Stručnjaci za informacijsku sigurnost imaju iznimno veliku odgovornost u svakom poduzeću, odgovorni su za uspostavu i održavanje vizije, strategije i konkretnog programa/sustava za zaštitu informacijske imovine poduzeća. Ova struka sama je po sebi izuzetno dinamična i pokriva jako širok spektar znanja i užih specijalizacija za koje je potrebno kontinuirano ulaganje u obrazovanje i stjecanje praktičnih iskustava. Nedostatak radne snage u sigurnosti tvrdoglavo se nastavlja, dok sigurnosni rizici s kojima se tvrtke danas suočavaju nastavljaju rasti. S obzirom da je u 2020. godine (na svjetskoj razini) 56% organizacija prijavilo nedostatak osoblja za sigurnost krajnje je vrijeme da organizacije stave prioritet na rast i razvoj svoje radne snage kako bi se pravovremeno osigurale u brzo rastućem digitalnom svijetu s kojim se suočavaju.„ –ističe izv.prof.dr.sc. Renata Mekovec, voditeljica studija.

„Drago mi je da je ulaganje u cjeloživotno obrazovanje prepoznato kao važna karika napretka gospodarstva pa je i Temeljnim kolektivnom ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama osigurano uvećanje plaće za završen poslijediplomski specijalistički studij“.

Upisom na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava“ kojeg izvodi Fakultet organizacije i informatike pristupnici će steći kompetencije potrebne za razumijevanje ugroza i ranjivosti sustava (i njihov utjecaj na poslovanje), ali i načine njihove prevencije i otklanjanja te brzog i efikasnog oporavka sustava nakon identificiranje incidentne situacije.

Ovaj poslijediplomski specijalistički studij namijenjen je širokom krugu potencijalnih polaznika: inženjerima i specijalistima koji u praksi projektiraju i realiziraju sustave sigurnosti, revizorima informacijskih sustava, članovima uprava nadležnim za sigurnost, članovima uprava nadležnim za interne revizije, direktorima i rukovoditeljima sektora informatike, voditeljima ureda za reviziju, voditeljima sektora za sigurnost i drugim sličnim profilima.

Prednosti studijskog programa „Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava“ s obzirom na konkurenciju:

  • studij izvode renomirani znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva koji su prepoznati u području informacijske sigurnosti.
  • u izvođenje nastave su uključeni stručnjaci iz prakse koji svojim iskustvom i znanjem pridonose shvaćanju i rješavanju konkretnih problema s kojima se polaznici studija svakodnevno susreću na svojem poslu.
  • u studij je uključena priprema za polaganje stručnih certifikata u području informacijske sigurnosti (npr. CISSP-a). Fakultet organizacije i informatike je potpisao ugovor s (ISC)2 (Acamenic Provider Agreement), najvećom svjetskom udrugom stručnjaka za sigurnost informacijskih sustava s preko 150.000 članova, nositelja najprestižnijih neovisnih stručnih certifikata u ovom području.
  • raspored i način održavanja nastave može se prilagoditi zahtjevima polaznika studenata (fizičko ili online prisustvovanje).

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava“ traje jednu i pol (1.5) godinu i izvodi se u tri (3) semestra.

Uvjeti upisa

Sveučilišni specijalistički studiji smatraju se dijelom koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Tako da studenti mogu bez polaganja svih ispita te izrade i obrane završnog specijalističkog rada, dobiti potvrdu (certifikat) o apsolviranom obavezama studijskog programa kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja.

Studij „Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava“ mogu izravno upisati pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti u trajanju od osam semestra i imaju 300 ECTS bodova s prosječnom ocjenom 3,5 i višom.

Pristupnicima koji su završili i drugi sveučilišni diplomski studij omogućen je također upis na studij, uz polaganje diferencijskog ispita čiji će sadržaj i opseg ovisiti o završenom diplomskom studiju pojedinog pristupnika (umjesto diferencijskog ispita, mogu se priznati i završeni drugi odgovarajući programi edukacije).

Pristupnici koji ne ispunjavaju ove uvjete mogu upisati poslijediplomski specijalistički studij na način da odaberu predmete, odslušaju i polože predmete ili steknu certifikat, a o čemu će im biti izdana potvrda o položenim predmetima s pripadajućim brojem ECTS-a.

Natječaj za upis na studij je otvoren do 28. veljače 2023. godine (15. listopada 2022. godine).