Team member six

Doc. dr. sc. Igor Tomičić

Igor Tomičić je docent i znanstveni suradnik na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, te je član Laboratorija za umjetnu inteligenciju i Centra za forenziku, biometriju i privatnost.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Prije akademske karijere radio je u privatnom sektoru na tehnologijama mreža, baza podataka, Linux servera i VoIP protokola. Na Fakultetu organizacije i informatike sunositelj je kolegija Sigurnost informacijskih sustava i Sigurnost Interneta na diplomskom i stručnom studiju gdje izvodi predavanja i laboratorijske vježbe, te je suradnik na kolegijima Mreže računala 1 i Mreže računala 2, gdje izvodi laboratorijske vježbe. Tijekom karijere radio je na brojnim međunarodnim i domaćim komercijalnim i znanstvenim projektima, publicirao mnoštvo znanstvenih i stručnih radova, stekao certifikate u tehničkim domenama Windows i Linux administracije, bio nositelj kolegija i izvodio nastavu u stranoj državi, te se usavršavao u području izgradnje pouzdanih softverskih sustava pod okriljem NATO-a. 
Područja interesa uključuju sigurnost informacijskih sustava sa naglaskom na sigurnost mreža računala, sigurnost ugrađenih sustava i socijalno inženjerstvo, te Internet stvari, samoodržive sustave i umjetnu inteligenciju.