5

ECTS

30 sati

Predavanja

Team member six

Sigurnost umreženih računalnih sustava

Status predmeta: Izborni

Saznajte više o predmetu:
Ciljevi predmeta:

Upoznati polaznike s potrebom sigurnosti umreženih računalskih sustava i naučiti ih primjeni metoda i kontrolnih mehanizama putem kojih se ona postiže. Realizira se kroz:
Razumijevanje potrebe sigurne komunikacije u uvjetima umreženih računalskih sustava. Poznavanje sigurnosnih sredstava i mehanizama, načina implementacije i ostvarenja zaštite u takovim sustavima.
Poznavanje metodike i prakse sigurnosti računalnih sustava, distribuiranih sustava i interneta. Sigurnosne funkcije, razine i način implementacije.
Prepoznavanje opasnosti od zlonamjernih upada i napada u umrežene računalske sustave, posebice putem interneta (npr. DoS, DDoS), zlonamjernih kodova (virusi, zombiji, crvi,...) i načini obrane od njih (provjera vjerodostojnosti, kontrola pristupa, virtualne privatne mreže, vatrozidovi,...). 
Primjena suvremenih kontrolnih mjera za mrežne usluge, putem kojih se postiže tajnost, cjelovitost, vjerodostojnost i neodbijanje. Primjena sigurnosnih alata i mehanizama u internet protokolima i aplikacijama, kao što su Kerberos, TSL, IPsec, i drugi. Analiza i korištenje često korištenih ostvarenja kriptografije na internetu. Zaštita važnijih aplikacija interneta (web, e-pošta). 

Ishodi učenja:

Na razini programa:

 1. Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/ informacijskom sustavu. 
 2. Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti.
 3. Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti. 
 4. Analizirati i procijeniti utjecaj različitih čimbenika (tehničkih, organizacijskih, ljudskih, zakonskih) na sigurnosne rizike.
 5. Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti. 
 6. Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.

Na razini predmeta:

 1. Preispitati značaj i odgovornost uvođenja mjera sigurnosti i zaštite kod umreženih računalnih sustava.
 2. Preporučiti standarde, mehanizme i sustave sigurnosti.
 3. Prezentirati sintetizirane spoznaje o potrebi, koracima, prioritetima, učincima i načinima uspostave sigurnosnog sustava umreženih računalnih sustava.
 4. Vrednovati djelotvornost predloženih mjera i načina njihove implementacije.
 5. Preispitati sigurnosne mehanizme, protokole i norme za ostvarivanje i unaprjeđivanje sigurnosti umreženih računalnih sustava

Kompetencije:

 • K1 funkcionalna specifikacija informacijskih sustava
 • K2 primjena postojećih tehničkih arhitektura u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama
 • K3 kako su poslovni procesi integrirani u programskoj podršci IKT-a i njihova međuzavisnosti
 • K4 promjena alata i tehnika koji se koriste za upravljanje
 • K5 najbolje prakse i norme u upravljanju informacijskom sigurnošću
 • K6 relevantni izvori informacija (npr. časopisi, konferencije, događaji, forumi i ostale publikacije)
 • K7 tehnike izvođenja računalnih napada i mjere za njihovo izbjegavanje
 • K8 moguće sigurnosne prijetnje
 • K9 tehnike otkrivanja sigurnosnih napada

Sadržaj kolegija dijelom odgovara i sljedećim stručnim certifikatima:
(ISC)2 SSCP – Systems Security Certified Practitioner

Sadržaj predmeta:

Procjena rizika umreženim računalnim sustavima 

 • Razumijevanje ranjivosti umreženih računalnih sustava.
 • Tipični vektori napada na umrežene računalne sustave.
 • Strategije napada.
 • Upoznavanje s postojećim katalozima sigurnosnih rizika. 
 • Pregled postojećeg stanja i načini poboljšavanja sigurnosti.
 • Identifikacija ranjivosti u dizajnu i arhitekturi sustava.
 • Identifikacija ranjivosti u elementima sustava. 
 • Procjena rizika i definiranje plana za njihovo umanjivanje.

Ostvarivanje sigurnosnih mehanizama u umreženim sustavima 

 • Dizajn sigurnosti umreženih sustava
 • Pregled kriptografskih tehnika.
 • Sigurnosni protokoli (TLS, IPsec, DNS security, DTLS…)

Postupci ostvarivanja mrežne sigurnosti. 

 • Vatroštit, VPN, IDS, IPS, DMZ 

Studija slučaja 

 • Implementacija mrežne sigurnosti u stvarnom poduzeću. Obrada dva studija slučaja.

Prezentacija i obrana samostalnih projekata