Team member six

Luka Milić , mag. ing. comp.

Luka Milić asistent je na preddiplomskom i diplomskom studiju Fakulteta organizacije i informatike, kao i doktorand računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Član je Laboratorija za dizajn programskih sučelja, internetske servise i videoigre na FOI-ju. Područja su mu znanstvenoga i nastavnoga interesa operacijski sustavi, računalne mreže, arhitektura računarskih sustava i internet stvari.


Saznajte više o predavaču:
Kontakti predavača: