Team member six

Doc. dr. sc. Marko Hölbl

Marko Hölbl je docent na Fakultetu za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Slovenija. Doktorirao je u polju računarstvo i infomatika na Fakultetu za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Slovenija i autor je niza znanstvenih i stručnih publikacija. Nositelj je predmeta u području informacijske sigurnosti i internetskih tehnologija.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Marko Hölbl je uspješno sudjelovao u nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata, a trenutno je, između ostalih, lokalni koordinator projekta H2020 CyberSec4Europe. Također je glavni tajnik CEPIS LSI i EAEEIE i član ECSO WG 6. Područja njegova istraživanja uključuju: kriptografiju, sigurnost informacijskih sustava, internetsku sigurnost, internetsku sigurnost i otkrivanje privatnosti. Autor je ili koautor brojnih znanstvenih radova objavljenih u uglednim časopisima s čimbenikom utjecaja. Njegova bibliografija obuhvaća više od 240 istraživačkih publikacija i više od 860 citata.

Kontakti predavača: