5

ECTS

30 sati

Predavanja

Team member six

Primijenjena kriptografija i sustavi sigurnosti

Status predmeta: Izborni

Saznajte više o predmetu:
Ciljevi predmeta:

Modernu sigurnost u informacijskim sustavima, nemoguće je zamisliti bez primjene kriptografije. Na ovom ćete predmetu naučiti osnove enkripcijskih algoritama današnjice, i njihove ispravne primjene u zaštiti informacijskih sustava. Razmatrat ćete prednosti i mane simetričnih i asimetričnih algoritama, metode razmjene enkripcijskih ključeva, te primjenu jednosmjernih enkripcijskih algoritama.

Ishodi učenja:
Sadržaj predmeta: