Team member six

Izv. prof. dr. sc. Muhamed Turkanović

Muhamed Turkanović je doktor nauka i nastavnik visokog obrazovanja (docent) na Fakultetu za elektrotehniko, računarstvo i informatiku Univerziteta u Mariboru (UM).


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Godine 2011 upisao je doktorski studij na UM te ujedno osnovao svoju IT kompaniju. Godine 2016 doktorirao je iz područja Računarstva i informatike na temu kriptografskih protokola provjere autentičnosti u Internetu stvari. Autor je brojnih visoko citiranih članaka s faktorom utjecaja na području računarstva i informatike kao i europskog patenta na temu blockchain tehnologije. Ima više od 10 godina iskustva u industriji, u Sloveniji kao i u inozemstvu, naime kao programer, vođa tehničkog razvoja, tehnički direktor, vlasnik IT tvrtki itd. 2017. godine habilitirao je kao docent u visokom obrazovanju i zaposlio se kao predavač na Institutu za informatiku, gdje predaje predmete povezane s podatkovnom tehnologijom i zaštitom podataka. Od 2017. do danas, pod pokroviteljstvom instituta: (1) održao je brojna pozvana predavanja u Sloveniji i inozemstvu, (2) dobio nagradu za marljiv recenzentski rad za mnoge međunarodne znanstvene časopise područja informatike, (3) osnovao je i vodi grupu Blockchain Lab: UM, koja je multidisciplinarna grupa istraživača, programera i konzultanata koja dizajnira, razvija i ocjenjuje rješenja i usluge temeljene na blockchain tehnologiji; (4) osnovao je i vodi razvoj nagrađenog projekta EduCTX - prve blockchain platforme za digitalne mikro-certifikate; (5) koordinator je međunarodnog projekta Interreg Alpine Space Smart Village na UM; (6) koordinator je međunarodnog H2020 projekta Digital Europe for All na UM; (7) provodio je i vodi brojne industrijske projekte vezane na tehnologiju blockchain, (8) dobitnik je FERI nagrade za stručni rad u 2019. godini, (9) dobitnik je nagrade UM za znanstvenoistraživački, umjetnički i obrazovni rad u 2020. godini, (10) vođa ja Digitalno inovacijskog središta UM, (11) od 2019. godine zamjenik je predstojnika Instituta za informatiku; (12) od 2019. godine je vođa studijskog programa Informatika i tehnologije komuniciranja; (13) član je Slovenskog tehničkog odbora za standardizaciju za Blockchain tehnologiju, (14) član je Vijeća Istraživačko-razvojnog centra UM (RAZ: UM); (15) sudjelovao u programskim odborima stručnih i znanstvenih skupova; (16) mentorirao brojne studente itd.