Team member six

Doc. dr. sc. Petra Grd

Petra Grd je docentica na Fakultetu organizacije i informatike gdje predaje kolegije vezane uz biometriju i informacijsku sigurnost.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

Članica je Centra za forenziku, biometriju i privatnost na Fakultetu, članica Europskog udruženja za biometriju te članica COST IC1206 radne grupe 1 i 2. Tokom svog rada, Petra je stekla praktično iskustvo sudjelovanjem na brojnim europskim i nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima iz biometrije i informacijske sigurnosti. Objavila je i brojne znanstvene radove, sudjelovala na mnogim međunarodnim konferencijama i ljetnim školama kao pozvana predavačica ili sudionica te je recenzentica u međunarodno priznatim časopisima i konferencijama iz područja.