6

ECTS

30 sati

Predavanja

Team member six

Upravljanje incidentima i računalna forenzika

Status predmeta: Obavezan

Saznajte više o predmetu:
Ciljevi predmeta:

Temeljni cilj kolegija jest naučiti polaznike kako upravljati incidentima i koristiti procedure računalne forenzike za prikupljanje i analizu digitalnih dokaza. Realizira se kroz: primjenu upravljanja incidentima, analizu koraka koji poduzimaju napadači kod napada na sustav, predlaganje koraka za sprječavanje napadača u daljnjim napadima na sustav, primjenu računalne forenzike i procedura za provedbu računalne forenzike, razlikovanje stalnih i nestalnih podataka i njihove važnosti za računalnu forenziku, forenzičko prikupljanje relevantnih digitalnih dokaza i rukovanje digitalnim dokazima bez ugrožavanja njihovog integriteta, analizu podataka i rekonstrukciju događaja sa Windows i Linux operacijskih sustava te kreiranju forenzičkog nalaza i mišljenja.

Ishodi učenja:

Na razini programa:

 1. Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/ informacijskom sustavu. 
 2. Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.
 3. Uspostaviti i unaprjeđivati ciklus planiranja – uspostave – provjere – i – korekcije sustava informacijske sigurnosti.
 4. Nadgledati i koordinirati životnim ciklusom informacijske sigurnosti koji uključuje planiranje, nabavu, razvoj, održavanje, vrednovanje i zamjenu sigurnosne infrastrukture
 5. Kritizirati i opravdati odluke iz područja informacijske sigurnosti prema ključnim dionicima (uprava, zaposlenici, klijenti, institucije državne uprave).

Na razini predmeta:

Polaznici će biti u stanju:

 1. Primijeniti metode upravljanje incidentima
 2. Analizirati korake koje poduzimaju napadači kod napada na sustav
 3. Predložiti korake za sprječavanje napadača u daljnjim napadima na sustav u okviru studije slučaja
 4. Primijeniti procedure računalne forenzike.
 5. Forenzički prikupiti relevantne digitalne dokaze i rukovati digitalnim dokazima bez ugrožavanja njihovog integriteta
 6. Analizirati podatke i rekonstruirati događaje s Windows i Linux operacijskih sustava
 7. Kreirati forenzički nalaz i mišljenje

Kolegij je razvijen u skladu sa znanjima i vještinama propisanim Europskim kvalifikacijskim okvirom.

 • K1 tehnike detekcije sigurnosti, uključujući mobilne i digitalne
 • K2 tehnike cyber napada i protumjere za njihovo izbjegavanje
 • K3 računalna forenzika
 • S1 primijeniti tehnike nadzora i testiranja
 • S2 uspostaviti plan oporavka
 • S3 implementirati plan oporavka u slučaju krize

Sadržaj kolegija dijelom odgovara i sljedećim stručnim certifikatima:

 • ISACA CISA Certified Information Systems Auditor
Sadržaj predmeta:

Proces upravljanja incidentima
Definicija prema ITIL. Aktivnosti ICM-a. Rukovanje incidentom. Rješavanje i oporavak. Sprečavanje daljnje štete. Završavanje incidenta. Izvještavanje.
Prikrivanje tragova od strane napadača
Mogući tragovi. Prikrivanje datoteka i direktorija na Windows i Linux operacijskim sustavima. Prikrivanje tragova
Osnove digitalne forenzike
Povijest forenzike. Forenzika računala u današnjem svijetu. Proces provedbe forenzike računala. Rukovanje s incidentima. Izvješće o napretku. Etika. Tipovi tehnologija za forenziku računala. Vojne, poslovne i specijalizirane tehnike. Enkripcijske metode. Tipovi sustava za forenziku računala. Internet security systems. Intrusion Detection systems, Firewall security systems. Usluge, istraživački servisi, digitalni detektiv, slučajevi.
Razumijevanje provedbe pretrage/istrage računala
Locardov trokut. Načini izvršenja. Metodologije, definiranje i opis digitalnog dokaza za potrebe suda.
Digitalni dokazi
Definicija digitalnog dokaza, digitalni lanac dokaza. Prikupljanje dokaza i njihovo izuzimanje, pravila dokaza, metode prikupljanjem aritifakti, rekonstrukcija događaja. Stalni i nestalni digitalni dokazi, definiranje i opis digitalnog dokaza u poslovnom okruženju. Prikupljanje digitalnih dokaza, priprema i očuvanje dokaza 
Forenzički povrat podataka
Algoritmi, metodologija. Razlike između komercijalnih i open source rješenja, razlike između forenzičkih i „klasičnih“ načina povrata podataka
Struktura i analiza datotečnih sustava
Windows datotečni sustav. Linux datotečni sustav. Identificiranje, prikupljanje i analiza dokaza s bilo kojeg sloja datotečnog sustava. Artefakti operacijskog sustava.  Sigurnosna kopija sustava
Analiza datoteka i aktivnosti programa
Windows registra. Metapodaci datoteka. Artefakti datotečnih sustava. Analiza logova.
Analiza komunikacije korisnika
Host-based email aplikacije. Mobilne e-mail aplikacije. Instant messaging. Ostale aplikacije za komunikaciju
Promjenjivi podaci
Normalna i sumnjiva aktivnost unutar promjenjive memorije. Identifikacija zlonamjernih procesa, mrežnih konekcija, sistemskih podataka. Način i vrijeme prikupljanja promjenjivih podataka. Očuvanje integriteta i dokumentiranje promjenjivih podataka.
Osnove mrežne forenzike
Mrežna forenzika, Hvatanje mrežnog prometa, Drugi dokazi na mreži, TCP zaglavlje, Primjena Snort-a, komercijalne NetFlow aplikacije, NetWithness, SilentRunner, inkomporiranje mrežne forenzike u plan djelovanja u slučaju incidenta
Forenzika malwarea 
Prikupljanje nestalnih podataka u Windows okruženju, prikupljanje nestalnih podataka u Linux okruženju, prikupljanje podataka na živim sustavima     , prikupljanje podataka na postmortem      sustavima, otkrivanje i ekstrakcija malwarea, identifikacija datoteka, analiza sumnjivih aplikacija
Forenzički laboratorij
Načini izgradnje forenzičkog laboratorija. Sustav za upravljanjem i pohranom digitalnih dokaza. Analiza i standardizacija forenzičke opreme. Komercijalni forenzički alati, EnCase, FTK. Open source forenzički alati.
Izrada forenzičkog nalaza i mišljenja 
Načini pisanja i generiranje izvještaja, priprema izvještaja za poslovodstvo. Načini pisanja i generiranja izvještaja za sud. Priprema prezentacije, način prezentiranja u poslovnom okruženju i u sudnici